SOFIE VESTERØY

mobil 94782292

e-mail: sofievesteroy@hotmail.com

 

Utsmykning

Hotel Continental, Continentalsuiten (kunstvegg på over 5 x 3 meter på 2 plan) 2018

Hotel Continental, Abelsuiten, maleri 2018

 

Innkjøpt av

Funken Lodge, (Nordic Choice Hotels) Longyearbyen, Svalbard 2018

Private samlere

 

Utstillinger/åpent verksted

Galleri Golsa, GIF/VR, 2019

Nobels gate 30, solo 2017

”Love Art”, Hotel Normandy, Cap d’Ail, Frankrike 2015

Lions Bygdøy, Oslo 2016

Twisted corner, Oslo, solo 2016

Oslo Open 2015

G-12 Galleri, Oslo 2014

Amnesty, tv-aksjonen, donering av verk 2012

Galleri A, Oslo 2011

Young Art Oslo for a good cause (auksjon og utstilling) 2011

Project Pink Pissoar (murmaling), Oslo 2007-

Lions Slemdal, Midtstuen, Oslo 2009

Galleri Astrups vei, Bergen, solo 2005

Galleri Galli, Århus/Danmark 2004

Stenersen Caféen (Bergen Billedgalleri) 2003-

Utstillingen ”Offentlig Helsearbeid i Bergen 400 år”, Bergen 2003

Tvilsmessen i Grieghallen, Bergen 2003

Grieghallen, solo, markering av Siljustøl Musikkskoles 20-års jubileum 2003

 

Illustrasjon

=Oslo 2015-2016

Plnty.no 2014

 

Keynotespeaker, 32 stormøte i sosialt entreprenørskap

For Fil.Dir. Jan-U. Sandal Institute, Om det sårbare menneske og samfunns-

engasjert kunst 2014

 

Skribent

Plnty.no 2019-

Medetablerer og skribent for =Oslo 2005-2007

Klassekampen (kommentar om flytting av Nasjonalmuseet)

Bergens Tidende

Aftenposten (kommentar om flytting av Munchmuseet)

 

Foto

Freelance fotograf for Tellus Works, Oslo (Visit Oslo) 2009-2010

Fotograf, Siljustøl Musikkskoles program til jubileumsfesten i Grieghallen 2003

 

Utdannelse

Prosjektskolen (Med fokus på samtidskunst) 2008-2009

Oslo Kunstfagskole 2006-2008

1-årig grunnleggende journalistikk, MI Bergen 2002

Litteraturvitenskap mellomfag, UiO 1994-1997

 

Workshop i produksjon av egen kortfilm

Oslo Filmworkshop, egen kortfilmproduksjon ”Takk, bare bra!” 1997